Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1004
Investice souhrnně

Investice souhrnně (12)

ZŠ Korunovační  připravila v novém školním roce pro své žáky velké překvapení. Jako každý rok, tak i letos, byli žáci 1. září přivítáni nejen usměvavými učiteli, ale i nově opravenou centrální šatnou s novými šatními skříňkami.  Původní centrální šatna byla v 70. letech minulého století vybudována způsobem poplatným době jen jako vestavba v atriovém dvorku. Jednotlivé třídy měly „šatny“ v klecových boxech, které dnes vídáme spíše ve filmech z dob normalizace, nekvalitní tepelné izolace, nedostatečné vytápění, špatné osvětlení. Znamenalo to…
V měsíci září započala dlouho připravovaná oprava domečku, který leží na hranici mateřské školy Kostelní a veřejného hřiště provozovaného Magistrátem hlavního města Prahy. Celková rekonstrukce se skládá ze dvou akcí – výměny výměníkové stanice za plynovou kotelnu, uloženou v suterénu budovy pro mateřskou školu a úpravou horního patra pro veřejné hřiště na sociální zařízení.
Teplo a teplá voda od 1. září bude ve všech našich školách. Naše školy, stejně jako většina obytných domů na Praze 7 využívá k zajištění tepla parovod. Od loňského roku Pražská teplárenská přechází na změnu dodávaného teplonosného média a to z páry na teplou vodu. To ale sebou nese povinnost majitelů objektu, aby zabezpečili výměnu technologie – výměníku, který z dodávaného teplonosného média nejen objekt vytápí, ale zabezpečuje pro něj teplou vodu. Proto do školských objektů,...
Před začátkem nového školního roku dostaly naše školy od Prahy 7 dárek v podobě nových lavic a židlí pro své žáky. Letos přichází do našich škol více žáků a tak Praha 7 pořídila do našich škol pro několik tříd nový nábytek, aby se žákům zase ve škole o trošku víc líbilo. Velmi rádi bychom samozřejmě nábytek pořídili do všech tříd, ale bohužel potřebných investic a oprav je v našich starých budovách pořád víc, než finančních zdrojů. 
Další dokončovanou akcí se stala rekonstrukce 2. patra v ZŠ Letohradská, která je školským pracovištěm ZŠ Strossmayerovo nám. Tento prostor byl v minulých letech dlouhodobě pronajmut střední odborné škole, která před dvěmi lety pro malý počet zájemců musela ukončit svoji činnost. MČ Praha 7 zároveň v té době řešila co dál s touto školskou budovou, která byla tak náhle poloprázdná. Protože dlouhodobým cílem vedení MČ Praha 7 je zachování školských budov jako prostorů, kde bude obyvatelům Prahy 7 umožňován přístup…
S blížícím se koncem prázdnin se v našich mateřských a základních školách dokončují různé opravy, rekonstrukce a modernizace, které mají jediný cíl a tím je zkvalitnit a zpříjemnit našim dětem a žákům prostředí pro jejich vzdělávání i volnočasové aktivity. Mezi prvními stavebními akcemi, které se již zrealizovaly byla i rozsáhlá oprava modré třídy v MŠ U Uranie na jejím pracovišti U Pergamenky. Loni na jaře došlo k havárii vody v prostorách jeslí, která sídlí nad tímto objektem, a která kompletně…
K  31. 7. 2014 došlo k ukončení dlouhodobé nájemní smlouvy ZŠ TGM Praha 7 s VOŠ cestovního ruchu a 1.8. jsem předal prostory k užívání našemu novému nájemci – Gymnáziu Duhovka, soukromé škole typu Montessori. Výměna nájemce volných prostor východního křídla naší budovy, nebyla zdaleka jednoduchá a stála mnoho dlouhodobého úsilí jak Mgr. Filipa Kuchaře za zřizovatele, tak mě jako ředitele školy. Nakonec vše dobře dopadlo, s vedením nového gymnázia spolupracujeme od prvopočátku ve velmi kolegiálním duchu a myslím,...
V posledních třech letech trápila ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ Praha 7 vysoká vlhkost v suterénních prostorách a tím škole ztrpčovaly podmínky jak pro volnočasové tak hlavně pro pohybové aktivity. V dubnu 2013 Rada MČ Praha 7 zadala průzkum původu těchto problémů včetně projektu řešícího odstranění vlhkosti. O letošních prázdninách tak mohla začít rozsáhlá stavební akce, která obsahovala v první fázi odkrytí základů podél celé školy.
MŠ Letohradská se dočkala a v měsíci srpnu 2014 bude zahájena, námi dlouho očekávaná a velmi potřebná,revitalizace naší školní zahrady. Neutěšený stav  naší zahrady jsem se pokoušela vyřešit hned svého jmenování do funkce ředitelky MŠ před dvěmi lety. Vzhledem k malé rozloze zahrady  a  její nedostupnosti široké veřejnosti jsme nenašli žádný vhodný grant na její revitalizaci. Bohužel, rozsáhlá oprava havárie kanalizace, která zasáhla i do prostor venkovní zahrady stav naší zahrady ještě zhoršil.
Věřím, že občané zaznamenali jak v posledních letech prokoukla sportovní hřiště u základních škol i dětská hřiště v zahradách našich školek. Řadu školních budov jsme také zateplili a celkově „oblékli do nového kabátu“. To má samozřejmě nejen estetické dopady, ale zároveň je to cesta k dlouhodobým úsporám díky sníženým nákladům na vytápění. Rekonstruována byla také řada interiérů školních budov, tělocvičen či školních aul.    
Strana 1 z 2

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více