Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1004
Technické zabezpečení výuky

Technické zabezpečení výuky (36)

Prostředí, materiální vybavení a technické zázemí ve vyučování.

Od září 2015 budou mít žáci a učitelé na ZŠ Strossmayerovo nám. možnost využívat plně dovybavenou digitální učebnu, která vznikla v rámci projektu MČ P 7. Vedle interaktivních tabulí, hlasovacích zařízení a softwaru Bridgit, který umožňuje spojení na dálku v reálném čase, se i pomocí přenosných žákovských dotykových zařízení přibližuje moderní svět technologií žákům školy.
Ve školním roce 2015/2016 jsme se rozrostli. Máme o jednu třídu navíc. Proto jsme potřebovali vybavit prostor, ve kterém do loňského školního roku sídlila školní družina, tak, aby do něj od září 2015 mohli usednout naši žáci. A s finanční pomocí MČ Praha 7 se podařilo. Třída 4.A paní učitelky Lippertové se těší z nových lavic i židlí a krásné nové tabule. Přejeme jim v nové učebně spoustu úspěchů.  
Dnes jsme spustili dlouho očekávaný projekt - školní veřejnou knihovničku. Podařilo se to díky skvělé spolupráci s řadou rodičů a dárců knížek pro děti. MOC DĚKUJEME! Koncepce je taková, že některé knížky jsou volně k vypůjčení v poličce na chodbě (přízemí u třídy 1.C).
Interaktivní tabule jsou atraktivní a efektivní pomůckou při výuce žáků. V naší škole jste mohli IT najít doposud v pěti třídách. Protože učitelé mají zájem a potřebné kompetence, sdružili jsme finanční prostředky z fin. darů rodičů, provozní prostředky školní družiny a prostředky na nákup učebních pomůcek a zakoupili jsme dvě interaktivní tabule.
ZŠ Fr. Plamínkové vyslyšela výzvy Magistrátu hl. m. Prahy i doporučení MŠMT a od minulého týdne přijala opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí ve škole. V době dopoledního i odpoledního vyučování je zakázán pohyb třetích osob po školní budově, pokud nejsou v doprovodu učitelů školy, pana vrátného nebo dalších zaměstnanců školy. Cílem těchto opatření není omezit komunikaci rodičů se školou,
Na pátek 12. Prosince 2014 je naplánováno finálové kolo prezentační soutěže základních škol v Praze 7. Do obvodního finále postupuje vždy jen jeden tým z dané školy a jednotlivé týmy zpracují prezentaci vylosovaného tématu v softwaru SMART Notebook, který je využíván u většiny interaktivních tabulí v základních školách v Praze 7. 
V přípravce na Tusarce není o chytré a šikovné děti nouze. A to my jsme. Velikou pomocnicí při učení, při rozvoji našich dovedností a vědomostí se stala interaktivní tabule. Práce s ní je pro nás ohromná zábava a učení s její pomocí nám jde skoro samo. Samozřejmě, nejdůležitější jsou naše chytré hlavičky. Těch máme ostatně plnou třídu. Takže  - HURÁ do učení!  Lucie Patočková
Zvuková podoba řeči se dá osvojovat mimo nápodoby správného řečového vzoru také pomocí  různých cvičení, abychom v této oblasti rodičům předškoláků pomohli, vydala naše Fakultní mateřská škola PedF UK v Praze 7, Na Výšinách 3/1075 publikaci, kde rodiče naleznou zásobník  cviků pro rozvoj motoriky mluvidel, dechová a fonační cvičení, hry s hlasem a cvičení artikulační.   
V rámci programu zavádění moderních technologií do škol na Praze 7, který v letošním roce pokračoval už 3. etapou, byly všechny naše mateřské školy v červnu vybaveny interaktivními tabulemi, a nyní náš lektorský tým dokončil proškolení všech učitelek mateřských škol.  
Slib se nám k radosti všech dětí z MŠ Letohradské podařilo dodržet a děti si mohou užívat babí léto skotačením na novém povrchu školní zahrady. Ten byl po měsíci  intenzivních prací zrevitalizován po předešlé rozsáhlé opravě havárie kanalizace, která zasáhla i do prostor venkovní zahrady. Mimo velkých hracích prvků,…
Strana 1 z 4

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více