Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1004
Investiční akce ve školství

Investiční akce ve školství (20)

Buďte mezi prvními, kteří budou informováni o všech našich záměrech od její vizualizace až po realizaci.

Nové pracoviště MŠ Kostelní

Nové pracoviště MŠ Kostelní (1)

Sledujte jak se proměňuje vize v realitu tohoto netradičně pojatého architektonického díla, které bude naplňovat všechny přání dětí.

Dětská hřiště na Praze 7

Dětská hřiště na Praze 7 (2)

Rozhlídněte se po Praze 7, kde se bude vaše dítě s vámi cítit nejšťastněji. Všechny hřiště se snažíme pro vaše děti zvelebovat. Podívejte se jak se to daří.

Učíme se s dětmi venku

Učíme se s dětmi venku (3)

Už E. Štorch prokázal prospěšnost učení se v přírodě, proto chceme vybudovat a vyzkoušet na Praze 7 venkovní třídu.

  V tomto týdnu byla dokončena také dlouho očekávaná obnovu průčelí školní budovy T.G.Masaryka, která probíhala od začátku srpna. Ta obsahovala větší opravu fasády všech čelních ploch při vstupu do školy…  
Nejvíce Štorchovi vadilo, že spousta škol v Praze ...nemá vlastního dvorku, ba ani zahrady. A přitom jak důležitý je pro děti pohyb, zejména venku – na zdravém vzduchu!...To byla ta eubiotika, kterou tolik Štorch propagoval! Učím na škole uprostřed Prahy. Ani já,ani moji žáci neuvidíme cestou do školy kouska travičky nebo nějaký strom. Škola sama je veliká třípatrová budova, mající asi 25 tříd. A zde jsou děti zavřeny, i když venku slunce září a ptactvo jásá...
Dne 29. září 2014 se žáci ZŠ Fr. Plamínkové zapojili do stavby venkovní třídy. V rámci jednodenního workshopu měli jedinečnou příležitost přímo se zapojit do stavby pavilónu, ale také si z dřevěných trámů zkusit vybudovat vlastní stavbu podle svých představ. Pod vedením zkušených stavitelů a za pomoci zástupce starosty, pana T. Kaštovského a vedoucího školského odboru, pana F. Kuchaře z Městské části Praha 7 se mnohému přiučili a také si užili spoustu legrace. Kromě pracovních činností rozvíjeli své matematické a…
ZŠ Korunovační  připravila v novém školním roce pro své žáky velké překvapení. Jako každý rok, tak i letos, byli žáci 1. září přivítáni nejen usměvavými učiteli, ale i nově opravenou centrální šatnou s novými šatními skříňkami.  Původní centrální šatna byla v 70. letech minulého století vybudována způsobem poplatným době jen jako vestavba v atriovém dvorku. Jednotlivé třídy měly „šatny“ v klecových boxech, které dnes vídáme spíše ve filmech z dob normalizace, nekvalitní tepelné izolace, nedostatečné vytápění, špatné osvětlení. Znamenalo to…
V měsíci září započala dlouho připravovaná oprava domečku, který leží na hranici mateřské školy Kostelní a veřejného hřiště provozovaného Magistrátem hlavního města Prahy. Celková rekonstrukce se skládá ze dvou akcí – výměny výměníkové stanice za plynovou kotelnu, uloženou v suterénu budovy pro mateřskou školu a úpravou horního patra pro veřejné hřiště na sociální zařízení.
Teplo a teplá voda od 1. září bude ve všech našich školách. Naše školy, stejně jako většina obytných domů na Praze 7 využívá k zajištění tepla parovod. Od loňského roku Pražská teplárenská přechází na změnu dodávaného teplonosného média a to z páry na teplou vodu. To ale sebou nese povinnost majitelů objektu, aby zabezpečili výměnu technologie – výměníku, který z dodávaného teplonosného média nejen objekt vytápí, ale zabezpečuje pro něj teplou vodu. Proto do školských objektů,...
Před začátkem nového školního roku dostaly naše školy od Prahy 7 dárek v podobě nových lavic a židlí pro své žáky. Letos přichází do našich škol více žáků a tak Praha 7 pořídila do našich škol pro několik tříd nový nábytek, aby se žákům zase ve škole o trošku víc líbilo. Velmi rádi bychom samozřejmě nábytek pořídili do všech tříd, ale bohužel potřebných investic a oprav je v našich starých budovách pořád víc, než finančních zdrojů. 
Další dokončovanou akcí se stala rekonstrukce 2. patra v ZŠ Letohradská, která je školským pracovištěm ZŠ Strossmayerovo nám. Tento prostor byl v minulých letech dlouhodobě pronajmut střední odborné škole, která před dvěmi lety pro malý počet zájemců musela ukončit svoji činnost. MČ Praha 7 zároveň v té době řešila co dál s touto školskou budovou, která byla tak náhle poloprázdná. Protože dlouhodobým cílem vedení MČ Praha 7 je zachování školských budov jako prostorů, kde bude obyvatelům Prahy 7 umožňován přístup…
S blížícím se koncem prázdnin se v našich mateřských a základních školách dokončují různé opravy, rekonstrukce a modernizace, které mají jediný cíl a tím je zkvalitnit a zpříjemnit našim dětem a žákům prostředí pro jejich vzdělávání i volnočasové aktivity. Mezi prvními stavebními akcemi, které se již zrealizovaly byla i rozsáhlá oprava modré třídy v MŠ U Uranie na jejím pracovišti U Pergamenky. Loni na jaře došlo k havárii vody v prostorách jeslí, která sídlí nad tímto objektem, a která kompletně…
K  31. 7. 2014 došlo k ukončení dlouhodobé nájemní smlouvy ZŠ TGM Praha 7 s VOŠ cestovního ruchu a 1.8. jsem předal prostory k užívání našemu novému nájemci – Gymnáziu Duhovka, soukromé škole typu Montessori. Výměna nájemce volných prostor východního křídla naší budovy, nebyla zdaleka jednoduchá a stála mnoho dlouhodobého úsilí jak Mgr. Filipa Kuchaře za zřizovatele, tak mě jako ředitele školy. Nakonec vše dobře dopadlo, s vedením nového gymnázia spolupracujeme od prvopočátku ve velmi kolegiálním duchu a myslím,...
Strana 1 z 2

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více