Vážení přátelé,

působím v oblasti pedagogického poradenství pro Prahu 7 a 8 a specializuji se na poruchy učení, hyperaktivitu, dyslexii či dysortografii. Pracuji též jako lektorka ve sdruženích Kritické myšlení, Step by step, Člověk v tísni nebo Dys-centrum a jsem vedoucí klubu Duha Jasmín určeném pro živé neposedné děti.

Soustředím se na "malé" problémy, které ve skutečnosti mohou být problémy velké a mohou znesnadnit integraci, plnohodnotné vzdělání a sebevědomí dítěte.

Důležitost prevence

Současný svět přináší velké možnosti, ale je také velmi náročný na schopnosti, dovednosti, intelekt a volní vlastnosti. Velké nároky a očekávání mohou způsobit zklamání a zklamání je sestra neúspěchu.

Předcházet těmto věcem znamená si jich včas všímat. Rodiče by proto měli vědět:

  • S kým jejich dítě tráví volný čas.
  • Jaké má kamarády a co si o nich myslí. Měli by si najít čas se ptát, co společně dělají a jak je dítě s nimi spokojeno.
  • Jaké má sny a co by si přálo (sny a plány o nás vyprávějí často víc než to, co doopravdy děláme).
  • Jak je vnímáno v kolektivu a jak ono samo vnímá kolektiv (tady je důležité mluvit s vychovatelkami a učitelkami).
  • Co mu jde a co mu nejde, při jaké aktivní činnosti je šťastné a při jaké je nešťastné.

Dítě při svém vývoji prochází celou řadou důležitých etap, u kterých je asistence, porada a pomoc rodičů nezbytná. Tady je několik základních rad...

Jak vybrat správnou školu?

Záleží na každém rodiči, jaké má na školu požadavky. Při výběru je vhodné zajímat se o školní vzdělávací plán a celkovou filosofii školy, případně o reference rodičů dětí, které školu navštěvují.

Zaměření školy (hudební, jazykové, sportovní) by mělo respektovat možnosti, předpoklady a zájmy dítěte. Při výběru školy je vhodné navštívit školu v rámci dní otevřených dveří, kdy máme možnost vnímat klima školy, přístupy, formy a metody práce pedagogů. Přítomnost školního psychologa či speciálního pedagoga významně podporuje kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Vybavenost tříd (pomůcky, technika, výzdoba) přispívá k podpoře studijního apetitu. Dobrá dostupnost do školy též není zanedbatelná.

Odklad školní docházky?

První důležité informace nám dá mateřská školka. Komplexní posouzení školní zralosti poskytne odborné pedagogicko-psychologické vyšetření ve spádové poradně. Zde se posoudí pracovní, sociální a kognitivní (poznávací) zralost. V případě, že je dítě pro plnění školních požadavků ještě nevyzrálé, navrhne odborník odklad školní docházky, ke které se může vyjádřit i dětský lékař. Odklad školní docházky je třeba efektivně využít pro rozvoj cílených specifických dovedností potřebných pro budoucí čtení, psaní a počítání.

Co dělat, když nám nejde učení?

Zajímat se o to, co se aktuálně ve třídě děje. Nastaly nějaké změny? Neprobíhá ve třídě nějaký emocionální vztahový konflikt? Všímat si zdravotního stavu, zvýšené únavy a jiných nápadností v chování dítěte. Je dobré poradit se s třídní učitelkou. Zjistit, zda se jedná o zhoršení pouze v jednom nebo ve více předmětech.

Ke zhoršení může dojít na základě přechodu na druhý stupeň, nástupem puberty, při změnách v rodině (přírůstek do rodiny, rozvod, úmrtí…) při změně složení třídy nebo vlivem specifických poruch učení. Rodiče mohou dítě podpořit nácvikem specifických dovedností v rámci domácí přípravy. Čerpat mohou ze široké škály publikací, které se na danou problematiku specializují (nácvik grafomotoriky, zraková percepce, sluchová percepce). Při přetrvávajících obtíží mohou vyhledat odbornou pomoc – psychologa či speciálního pedagoga.    

Jak se připravit na školu?

Vstup dítěte do školy je velkou změnou v životě školáka. Je zapotřebí přizpůsobit se novým podmínkám a požadavkům – pravidelný denní režim , místo na učení (vlastní stůl, prostor, židle...), pravidelný čas na učení, ale i čas na hru. Důležité je i pozitivní očekávání - co nového se naučím, s kým se budu kamarádit? Pro úspěšný start ve škole jsou nezbytné rozvinuté následující oblasti: grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, předčíselné a předčtenářské dovednosti. Nezbytná je také pracovní a emocionální zralost. Všechny tyto oblasti jsou trénovány již v mateřské školce, popřípadě v přípravné třídě. Je přirozené, že se dítě vyhýbá těm dovednostem, které jsou oslabeny. Právě těmto oblastem je třeba věnovat zvýšenou pozornost a oslabené dovednosti hravou formou cíleně rozvíjet. Nepodceňovat první signály nezdaru. Lze se poradit i s pedagogy, psychologem nebo speciálním pedagogem. Včasná prevence napomáhá zmírnění možných budoucích obtíží.

Co dělat v případě podezření, že s naším dítětem není všechno v pořádku?

  • Obraťte se nejprve na výchovného poradce na vaší škole. V případě škol Letohradská, Korunovační a Bratrská se můžete obrátit i na školního psychologa či speciálního pedagoga. U složitějších problémů pak vždy přímo na pedagogicko-psychologickou poradnu.

Chcete-li se na něco zeptat, napište mi na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Mgr. Jaroslava Budíková

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více