big volny casJakýkoliv první vstup do školy, ať už jde o školu mateřskou nebo poté základní, je vždy pro děti velkým životním krokem, který byste jim jako jejich rodiče měli, co nejvíce zpříjemnit. Proto Vám předkládáme určitý návod, soubor základních pravidel chcete-li, které vycházejí z našich dlouholetých zkušeností.

 Městská část Praha 7 společně s řediteli a ředitelkami škol Vám chce tímto krokem ulehčit nesnadný úkol, který je v plné kompetenci Vás, tedy zákonných zástupců dětí a přispět k výběru školy, která bude pro Vás a Vaše dítě „šitá na míru“.

 V současné době, kdy se potýkáme s doznívajícím porodním boomem, Vás sice omezuje při výběru mateřské školy, neboť umístění dítěte do jakékoliv mateřské školy v jeho třech letech je malým vítězstvím, ale za pár let, díky sestupné porodnosti bude možné si zvolit i mateřskou školu podle své volby.

1.pravidlo – vždy to nejlepší pro mé dítě.

Je to podle nás to nejdůležitější pravidlo, které je ale velmi složité naplňovat. Je totiž velmi křehká hranice mezi tím, co je opravdu nejlepší pro mé dítě, a co si jako rodič myslím, že nejlepší je. Mnohdy se jako rodiče v nejlepším přesvědčení snažíme na děti přenést vlastní ambice a mnohdy přestáváme vnímat přání a touhy našich dětí, nejsme schopni podívat se na svět jejich dětskýma očima. Pak ale hrozí, že jim znemožníme jejich přirozený vývoj a rozvoj jejich dovedností, a i když jim dle svého přesvědčení zajistíme ty nejlepší vzdělávací podmínky, budeme pak muset přihlížet, jak se naše dítě trápí a je nešťastné.

 • vycházejte z přání a tužeb Vašich dětí.
 • dívejte se na svět (školu) také dětskýma očima.
 • uvažujte nad kompromisem mezi přirozeným vývojem a rozvojem Vašeho dítěte a zajištěním pro Vás těch nejlepších vzdělávajících podmínek.

2. pravidlo – nenechávejte volbu školy na poslední chvíli.

Nečekejte, až se vás sousedé nebo přátele zeptají, do jaké školy jdete k zápisům. Je potřeba si uvědomit, že dítě se více těší do prostředí, které je mu známé.

 • zápisy do základních škol probíhají každý rok v termínu od 15. ledna do 15. února. Proto je dobré se o výběr školy zajímat nejpozději už koncem listopadu.
 • zápisy do mateřských škol většinou probíhají v návaznosti až po zápisech do základních škol a termín zde není nijak stanoven, proto je zapotřebí sledovat vyhlášení zápisů na webových stránkách mateřských škol a MČ Praha 7. Zápisy do mateřských škol probíhají v období od března do dubna.
 • dny otevřených dveří nabízejí základní školy již od začátku prosince. Jsou však školy, kam se lze přijít podívat kdykoliv, jen je zapotřebí se předem domluvit s ředitelem školy. Přehled informací o mateřských školách a jejich dnech otevřených dveří, bývá následně uveden v únorovém, nebo březnovém HOBULETU.
 • pokud však budete chtít svému dítěti dopřát, co nejpříjemnější seznámení se základní školou, pak využijte projektu předškolák, pokud ho základní škola pořádá. Informace zveřejňuje škola již v září, kdy vaše dítě nastoupí do posledního ročníku v mateřské škole.
 • doporučujeme také využít nabídky předškolních kroužků, které nabízejí některé mateřské školy v rámci svých aktivit pro děti před zahájením předškolního vzdělávání.

 3. pravidlo – při volbě vždy zvažujte dostupnost školy.

Někde uvidíte, nebo od někoho uslyšíte o báječné škole. Teď vám nevadí, že je to daleko, protože jeden z vás, nebo prarodič je doma a věnuje se naplno dětem, ale bude to tak vždy? Je proto nutné si položit několik otázek ohledně dostupnosti vybrané školy.Zodpovězte si následující otázky:

 • nemám problém s denním doprovázením dítěte do školy?
 • mám rodinného příslušníka, který bude denně dítě doprovázet do školy?
 • vyhovuje mi stávající dopravní spojení?
 • zvládne dopravu v pozdějším věku dítě samo?
 • mohu dítě odvádět na volnočasové aktivity?
 • bude mít čas a možnost se mé dítě setkávat s kamarády v okolí bydliště, pokud s nimi nenavštěvuje stejnou školu?
 • vím, že spádová oblast není povinná, že mám právo si vybrat jakoukoliv školu, ale zároveň mám jistotu, že ve spádové škole mému dítěti vždy zajistí plnění základní devítileté docházky?

 4.pravidlo – volte školu pro své dítě podle jeho zájmů.

Škola by měla vaše dítě bavit, mělo by se do ní těšit, prožívat nové věci, o kterých vám bude chtít večer nadšeně vyprávět. Mělo by mít možnost a podmínky rozvíjet své záliby a talent. Hledejte školu, kde bude dítě šťastné, v pohodě s prostředím, ostatními dětmi i učiteli: 

 • podle vyhovujícího školního systému (např. alternativní programy Montessori, Waldsdorf, Dalton, či klasická výuka).
 • podle filosofie a profilace školy, vize uvedené ve školním vzdělávacím programu včetně výuky cizích jazyků, celoškolních, předmětových i třídních projektů a kvalitní přípravě na další vzdělávání (naleznete na webových stránkách školy).
 • podle nabídky rozšířené výuky dle talentu nebo zájmu dítěte.
 • podle nabídky kroužků pro volnočasové aktivity.
 • podle nabídky rozsahu činnosti školní družiny nebo klubu.
 • podle toho zda se škola nebrání integraci dětí se specifickými potřebami.
 • podle vybavení školy, vnitřního i vnějšího (např. školní hřiště, zahrada).
 • podle toho zda je škola čistá a bezpečná

5. pravidlo – zjistěte si co nejvíc informací o škole.

      Je poměrně široká škála dostupných a na sobě nezávislých informačních zdrojů o škole, podle kterých si lze dotvořit obraz o tom, zda-li může naplnit očekávání našeho dítěte.

 • ze samotných webových stránek školy.
 • z výročních zpráv školy (uveřejněných na webových stránkách školy).
 • z inspekčních zpráv ČŠI (uveřejněných na www.csicr.cz).
 • podle aktivity školy (na webových stránkách školy nebo zřizovatele).
 • referencí od přátel, kteří mají či měli ve škole své děti

6. pravidlo – navštivte školu osobně.

Není nad osobní zkušenost s vybíranou školou. Proto vždy doporučujeme, navštivte školu o kterou se zajímáte, poznejte, jak v ní tepe život.      

 • prohlédněte si školu zvenčí i zevnitř
 • poznejte atmosféru ve škole
 • využijte možnosti vidět, jak se ve škole učí
 • seznamte se s ředitelem školy
 • seznamte se s učitelem, který by případně učil vaše dítě
 • navštivte akci školy pořádanou i pro rodiče žáků školy

7. pravidlo – pokud vám není cokoliv jasné, hned se zeptejte.

Nenechávejte si pro sebe nezodpovězené otázky. Je zcela běžné, že při návštěvě školy není možné si vše zjistit. Mnohdy Vás napadnou ještě mnohé dotazy až po návštěvě školy v klidu domova. Neostýchejte se proto zavolat znovu řediteli školy a doplnit si informace, které zůstali nezodpovězeny. Věřte, že takovéto druhé zavolání je i pro ředitele potěšením, neboť nás potěší, když zaujmeme nejen děti, ale i Vás rodiče.

Mgr. Filip Kuchař, vedoucí odboru školství

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více