Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1004
Zajímavosti ke vzdělávání v ČR

Zajímavosti ke vzdělávání v ČR (6)

Vítáme vás na stránkách, které se věnují vzdělávací politice v České republice. Tyto stránky sice překračují hranice naší Městské části Praha 7 a dění, které se Vás nebo vašich dětí denně bezprostředně dotýká, ale máte zde možnost se blíže seznámit s procesy, s jejichž konečnými důsledky se nakonec setkáváte v běžném životě.

Naše společnost si je vědoma, že stávající stav a úroveň českého školství není taková, jakou by jsme si jí zřejmě všichni přáli. Proto kromě možnosti náhledu na náš vzdělávací systém, Vám zde nabízíme i možnost se aktivně zapojit do společné diskuze k přípravě nové podoby vzdělávacího systému tak, abychom si pro nás všechny vybudovali dobrou startovací pozici, která nám bude pomáhat být v životě úspěšnými.

Veřejná diskuze jak změnit vzdělávání našich dětí Dne 17. 1. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zahájilo veřejnou diskuzi k přípravě nové „Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020“. Klíčové dokumenty: Bílá kniha 2001 – Národní program vzdělávání Bílá kniha terciárního vzdělávání 2009 Vstupní materiál MŠMT k přípravě Strategie vzdělávací politiky 2020 Za cíl si tato strategie dala, že bude aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné diskuze na webovém portálu www.vzdelavani2020.cz, který byl…
Informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Navštivte stránky MŠMT MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.   V § 7, který je Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy věnován, zákon č. 2/1969 Sb. uvádí: "(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská…
Informace od nezávislých školských odborníků z EDUin EDUin je nezávislá organizace usilující o nestrannost a otevřenost ve vzdělávání. Jádrem naší organizace je menší tým, s nímž spolupracují místní skupiny a jednotlivci ze školství, médií a dalších společností, kterým je oblast školství a vzdělávání blízká. Náš vznik vyvolala absence jakékoliv organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje. Věnujeme se proto především všem otazníkům, které ve spojení se vzděláváním…
Hodnotící zprávy o našem českém školství Jak na tom naše školství je, kde jsou naše slabiny a co naopak se nám daří ve srovnání s jinými krajinami, to lze vždy vysledovat z různých srovnávacích studií. Zde můžete najít ty nejdůležitější studie, které nám na tyto otázky předkládají odpovědi.    Klíčové dokumenty: PISA 2000 – Vědomosti a dovednosti pro život PISA 2003 – Učení pro zítřek PISA 2006 – Poradí si žáci s přírodními vědami? PISA 2009 – Umíme ještě číst? McKinsey &…
Odkazy na „trochu jiné pohledy“ jak vzdělávat Dovolili jsme si zde vytvořit prostor, kde pro Vás budeme shromažďovat odkazy na „trochu jiné pohledy“ jak vzdělávat. Budeme se zde snažit o zprostředkování různých pohledů a to od odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají hledáním nových způsobů jak učit s ohledem na naši dynamicky se měnící společnost, tak od lidí, kterým není lhostejná naše budoucnost a příprava na ní nebo samotných studentů, kteří svou budoucnost ve vzdělávání v současnosti hledají. Tak trochu jiné pohledy na vzdělávání:…
Dne 17. 1. 2013 jsem se zúčastnil zahajovací konference, pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Za cíl si tato strategie dala, že bude aktualizovat a konkretizovat směry rozvoje celého vzdělávacího systému. Strategie vznikne na základě veřejné diskuze na webovém portálu www.vzdelavani2020.cz, ...

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více