big uradVážení přátelé,

řídíme 16 školských pracovišť zajišťujících předškolní a základní vzdělávání s cca 300 zaměstnanci a jsme zodpovědní za zajištění tohoto vzdělávání a s tím souvisejících služeb každý den každého školního roku pro 3000 dětí a žáků.

Moc bychom si proto přáli, aby byl úřad fungující strukturou, otevřený dotazům a návrhům. Ne vždy tomu tak je, ale na vině není vždy úřad. Je to totiž instituce veliká, mnohovrstevná, složitá i trochu tajemná a ne každý se v ní vyzná. Trochu jejího tajemství poodkryjme a podívejme se, k čemu nám úřad vlastně je.

Základní smysl úřadu

Smyslem úřadu je provádět výkon samosprávy a státní správy v režimu tzv. přenesené působnosti. Je tedy základním výkonným orgánem městské části. Úřad městské části je organizačně rozdělen na jednotlivé odbory, které mají poměrně přesně vymezené úkoly a povinnosti směrem k výkonu výše uvedených samosprávních činností či státní správy. Nedílnou součástí práce většiny z nich je kontakt s občany městské části a zároveň pomoc při řešení eventuálních problémů, které se týkají nejrůznějších aspektů života v naší městské části.

Jednotlivé odbory úřadu 

Pravděpodobně všichni občané městské části (Prahy 7) již navštívili odbor správních agend. Ten se zabývá především vydáváním osobních dokladů, tedy občanských průkazů či cestovních pasů. Vydávání dalšího důležitého dokladu – řidičského průkazu ovšem zajišťuje magistrát.  Dále je možno se zde přihlásit k trvalému pobytu nebo si vyžádat některé údaje z evidence obyatel. Důležitou součástí je i matrika, která řeší kromě vydávání rodných a úmrtních listů i agendu spojenou se sňatky a rozvody.

Velmi důležitou činnost provádí i odbor živnostenský. Již samotný název odboru odkazuje k jeho kompetencím, které se týkají záležitostí spojených s podnikáním, tedy vydáváním živnostenských oprávnění jejich rušení, přihlašování k daňové registraci fyzických i právnických osob a další. Specialitou úřadu Prahy 7 je tzv. Jednotné kontaktní místo (JKM). V rámci JKM je zájemcům poskytován kompletní informační a poradenský servis pro start podnikání nejen v ČR ,ale i v dalších zemích EU.

Má- li občan či právnická osoba zájem provádět stavební úpravy na stávající nemovitosti či budovat tuto zcela nově, je třeba se obrátit na odbor výstavby a územního rozhodování, který řeší poměrně ucelenou a komplikovanou agendu s tímto spojenou. Zjednodušeně řečeno - tento odbor vydává území rozhodnutí, stavební povolení a po dokončení stavby pak kolaudační rozhodnutí. K aktu kolaudace stavby se samozřejmě vyjadřuje i vyjádření dalších odborů (např. životního prostředí nebo dopravy)

Ve vztahu k občanům MČ vykonává celou řadu činností i odbor finanční. Přijímá registrace a vybírá poplatky ze psů, administruje vybírání poplatku ze vstupného na akcích konaných na území MČ, z ubytovací kapacity nebo z užívání veřejného prostranství.

Rozsáhlou činnosti provádí i odbor dopravy, mezi nejdůležitější patří např. vydávání povolení k tzv. zvláštnímu užívání (např. pro stavební zábor, restaurační předzahrádku, výkop apod.) V kompetenci tohoto odboru je i administrování zóny placeného stání, která je již několik let zavedena na území MČ Praha 7. Fyzickému vydávání parkovacích karet se věnuje odbor informační centrum, který má své pobočky kromě budovy ÚMČ Praha 7 (Nábř. kpt. Jaroše 1000) i v ulici Milady Horákové č. 2 na Letné, dále v budově Ministerstva vnitra na Letenském náměstí a v Dělnické ulici č. 44 v Holešovicích. Informační centra jsou „v první linii“ kontaktu s občany, poskytují jim komplexní informační servis. Dále se zabývají např. ověřování listin, ve vybraných pobočkách je dostupný národní informační terminál Czech Point, jehož prostřednictvím lze získat na počkání celou řadu dokumentů, například výpis z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a údaje z celé řady dalších registrů.

Široké pole působnosti má také odbor sociální a zdravotnictví . Poskytuje komplexní poradenskou činnost pro děti i dospělé osoby při řešení rodinných, osobních nebo sociálních problémů. V oblasti sociálně právní zajišťuje všestrannou péči o seniory, o občany zdravotně postižené, společensky nepřizpůsobivé, o občany omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům a o občany vedené v seznamu uchazečů o zaměstnání příslušným úřadem práce, v souladu s platnými zákonnými normami.

Cílem nás všech...

Základní cílem všech představitelů i zaměstnanců úřadu MČ Praha 7 je poskytovat kvalitní služby svým klientům, tedy občanům Prahy 7. Z tohoto důvodu existuje celá řada způsobů, jak se obrátit na úřad nebo přímo na odpovědného pracovníka. Základní kontaktní údaje úřadu a úřední hodiny, stejně jako telefonní čísla a e-mailové adresy jednotlivých pracovníků či volených představitelů úřadu lze nalézt zde. Pro položení otázky směrem k úřadu lze využít i diskusního fóra na jeho webových stránkách.    

Linky na činnost odborů na web Prahy 7:

odbor správních agend: http://www.praha7.cz/Urad/Odbory-/ODBOR-SPRAVNICH-AGEND
živnostenský odbor: http://praha7.cz/Urad-mestske-casti/Jak-si-zaridim-/-reseni-zivotnich-situaci/area1853
odbor výstavby: http://www.praha7.cz/Urad/Odbory-/ODBOR-VYSTAVBY-A-UZEMNIHO-ROZHODOVANI
odbor finanční: http://praha7.cz/Urad/Jak-si-zaridim-reseni-zivotnich-situaci-/Odbor-financni
odbor dopravy: http://praha7.cz/Urad-mestske-casti/Jak-si-zaridim-/-reseni-zivotnich-situaci/area859
zóna placeného stání: http://www.praha7.cz/13081_Metodika-upresneni
odbor informační centrum / CZECH POINT :   http://praha7.cz/Urad-mestske-casti/Czech-POINT

Základní kontaktní údaje a úřadní hodiny

...lze nalézt zde: http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Zakladni-kontaktni-udaje-uredni-hodiny

A tady najdete diskusní fórum: http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Otazky-a-odpovedi

 

Chcete-li se na něco ještě zeptat, napište mi na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více