Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1012
Mateřské školy

Mateřské školy (12)

Tato stránka se týká informací o mateřských školách na Praze 7.

MČ Praha 7 zřizuje mateřské školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., s celodenním provozem, lze tedy přijmout děti i k polodenní docházce.  Pokud je kapacita MŠ 100% naplněna na celodenní provoz, pro který je MŠ zřízena, nelze tuto službu nabídnout. Organizace předškolního vzdělávání je v plně v kompetenci ředitelek mateřských škol, do kterého nemůže zřizovatel v souladu se zákonem 561/2004 Sb., zasahovat a proto je nutné se informovat o případné možnosti polodenní docházky v příslušné MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí do předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské škole. K této činnosti je plně kompetentní. TABULKA:               Kritéria  Bodové ohodnocení Trvalý pobyt dítěte MČ Praha 7 8 Věk dítěte      5 let od 1.9.2009 do 31.8.2010 6 4 roky od 1.9.2010 do 31.8.2011 5 3 roky od 1.9.2011 do 31.12.2011 4 3 roky od 1.1.2012 do 31.3.2012 3 3 roky 1.4.2012 do 31.8.2012 2 3 roky (1.9.12- dále) 0       Individuální sirtuace dítěte  dítěte MŠ, resp.ZŠ, pokud má…
Pro přestup dítěte do jiné mateřské školy je potřeba si zajistit evidenční list u ředitelky mateřské školy, kterou dítě navštěvuje. Bližší informace získáte ve své mateřské škole.
Tříměsíční zkušební doba vychází ze zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), § 34, odst.3, o předškolním, základním, středním, vyšším a dalším vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tato zkušební doba slouží k ověření schopností dítěte přispůsobit se prostředí, podmínkám a chodu mateřské školy. V tomto období se testuje vyzrálost dítěte a jeho reakce na odloučení od rodiny. Ukončení předškolního vzdělávání v průběhu zkušebního pobytu dítěte je možné jen na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení.  Je zřízena pouze na ochranu dítěte. 
  Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:• k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst.1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP / § 4 a 5 školského zákona/• při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř.jejich rodinní příslušníci;• k předškolnímu…
Vážení spoluobčané,  dne 30.1.2014 jsem se zúčastnil stání u Obvodního soudu pro Prahu 7 ve věci přístupu do mateřské školy U Průhonu. V průběhu soudního jednání zaznělo, že každý vlastník má právo se dostat ke své nemovitosti. Žalovaná číslo 1 (vchod z ulice Na Maninách), kde byl původní průjezd-vchod a cesta ke školce je nejkratší, nedávno dokonce tento přístup údajně zazdila. Tímto účelovým krokem dnes demonstruje nemožnost přístupu.
Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list potvrzený pediatrem a vyplněný lékařem, odevzdá zákonný zástupce u zápisu dne 11. - 12.3. 2015 v příslušné mateřské škole od 13,30 do 17,00 hodin. U zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, občané jiných států pas a doklad o pobytu na území ČR dále rodný list dítěte. Zároveň obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude  správní řízení o žádosti vedeno. Žádosti a evidenční list naleznete níže v přílohách a více…
Dny otevřených dveří v mateřských školách 2015 MŠ na území MČ Prahy 7 Dny otevřených dveří MŠ Letohradská vč. MŠ U Průhonu 25.2. - 15h-17h a 26.2. - 9h-10h MŠ Na Výšinách 25.2. a 26.2., 9h-11h a od 15h-16h30 MŠ U Studánky 25.2 prohlídka v 10h a v 16h MŠ Kostelní 25.2. - 26.2. vždy od 15h do 17h MŠ Tusarova 25.2. - 9h - 10:30, od 15h - 16:30 MŠ Nad Štolou 26.2. od 17h do 18h MŠ Janovského 23.2. od   16h…
V soudním řízení k opětovnému získání přístupu k objektu MŠ U Průhonu, vytkl Nejvyšší soud soudům nižších stupňů, že v této souzené věci se omezily pouze na mechanický výklad; nedomýšlely praktické dopady svých rozhodnutí a věc neposuzovaly z hlediska toho, že výkon práv nesmí zasahovat do práv zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (podle § 3 odst. 1 OZ).

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více