Obědové konto

Obědové konto (3)

Praha 7 zřizuje Obědové konto

Až 10 procent školních dětí v Praze neobědvá! Tento překvapivý fakt vyplynul z anonymní ankety mezi školáky tří pražských škol. Některé děti jídlo ze školní jídelny odmítají samy, jiným ale rodiče obědy neplatí, protože si to nemohou dovolit. Proto se Rada MČ Praha 7 na návrh zástupce starosty Bc. Daniela Štěpána rozhodla těmto dětem pomoci zorganizováním veřejné sbírky na tzv. Obědové konto v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Peníze z konta mají pomoci zákonným zástupcům dětí, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, i když jen na krátkou dobu. Těm, kteří těsně nesplňují kritéria pro přidělení finanční pomoci úřadem práce a nedosáhnou na státní podporu anebo potřebují najít řešení v období mezi podáním žádosti na Úřad práce o finanční pomoc a jejím rozhodnutím.

Žádosti o úhradu obědů z důvodu finanční nouze budou zákonní zástupci předkládat řediteli té školy, kde se jejich dítě vzdělává. Ředitel následně všechny žádosti projedná se zástupci zřizovatele, OŠK a OSZBN, kteří k žádosti vystaví svá stanoviska. Přesný postup naleznete na stránkách www.jaknaskoly.cz/problemy/obedove-konto/.

Sbírka je realizována formou transparentního účtu u České spořitelny, na pobočce Praha 5, Štefánikova 247/17, č. ú. 2003844339/0800

 logo-obedove-konto

PDF-Document-icon
PDF-Document-icon

 

Přehled o stavu konta ZDE

Obědové konto

středa, 25 září 2013 11:07
V září 2013 MČ Praha 7 založila obědové konto pro děti, které dočasně nemají prostředky na oběd ve školní jídelně (více zde). Konto je vedeno na BÚ 2003844339/0800 a je realizována formou transparentního účtu u České spořitelny.

Výzva veřejnosti

čtvrtek, 19 září 2013 22:26
Pomožte i Vy! Přispějte na Obědové konto a umožněte tak kvalitní životosprávu i dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit obědy platit. Každá částka se počítá! Veškeré dary směrované na tento účet budou dárcům potvrzovány. Dárci v rámci transparentnosti pak budou mít možnost kdykoliv osobně nahlédnout do seznamu využití finančních prostředků z tohoto konta na Odboru školství Úřadu městské části Praha 7. Bc. Daniel Štěpán, místostarosta pro školství
Praha 7 se díky aktivitě ředitele Martina Šmída ze ZŠ TGM a místostarosty Daniela Štěpána objevila včera, v neděli 8.9.2013, v publicistickém pořadu České televize 168 hodin. A to na téma Děti bez oběda (redaktorka Lea Surovcová). Pořad popisuje žalostnou situaci mnoha rodin v nejrůznějších krajích České republiky, které nemají ani na svačiny či obědy.

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více