Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1004
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 969
Základní školy

Základní školy (5)

Tato stránka se týká informací o základních školách na Praze 7.

Termín zápisu žáků  do prvních tříd na Praze 7 se koná 4.2. – 5.2. 2015 od 14hod – 18hod.
Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy, a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků. Zápisové lístky lze osobně vyzvednout v 6. poschodí - dveře č. 637, 639, 640, 647, 653 Praha 1, Jungmannova 35/29 – pracoviště odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP. úřední…
Dle školského zákona jsou přípravné třídy zřizovány při základních školách. Tato třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a jejím hlavním smyslem je připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy.   Obsahem vzdělávání v přípravné třídě je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora estetického projevu dětí.    Přípravná třída je vhodná pro děti   s odkladem školní docházky,…
Zákonný zástupce dítěte, je povinnen při dovršení 6 roku dítěte dojít k zápisu do základní školy. Ty se konají na každé ZŠ v ČR dva vybrané dny v rozmezí od 15.ledna do 15.února. Pokud neni dítě při dovršení 6 roku na školní docházku tělesně či duševně vyspělé, může zákonný zástupce písemně požádat ředitele základní školy (tam kde byl u zápisu) o odklad povinné školní docházky do 31.května. Odklad povinné školní docházky je povolen na základě posouzení příslušného školského poradenského zařízení i odborného lékaře (např.klinického psychologoa,…

Spádové oblasti ZŠ

pondělí, 02 září 2013 12:29
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáka s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu, ale spádové oblasti nejsou povinné pro zákonné zástupce žáků, ti mají možnost výběru jakékoli základní školy v celé ČR. Spádové oblasti jsou rozděleny dle ulic trvalého pobytu Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8Bubenská – sudá č. 10 – 20, lichá č. 31 – 55Dukelských hrdinů – sudá č. 40 – 56, lichá č.51GerstnerovaJanovského – sudá č. 32 –…

Obědové konto 

logo-obedove-kontoVeřejná sbírka na rodiče, kteří se dostali do ekonomicky tíživé situace, organizovaná podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Více

Napsali o nás 

fp-press-release 150Napsali o nás - Články a videa v médiích o školách a školském odboru na Praze 7.

Více

Náš tým 

mcp7 pohled od vodyInformace o vzniku projektu jaknaskoly.cz a o lidech, kteří se na jeho budování podíleli.

Více